นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน 7 นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 7 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ( Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แก้ไขพระราชบัญญัติธง และประกาศให้ “ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทย เมื่อ 28 กันยายน 2460 ณ บริเวณลานด้านหน้า อาคารกองบังคับการกองบิน 7 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1