นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนทหารอากาศ นาวาอากาศโท จำรัส ทัพอาภา อดีตผู้บังคับการกองบิน 5 และจ่าอากาศเอก นาวิก สวีแพทย์ นักบินสังกัดกองบิน 5 ซึ่งประสบอุบัติเหตุสูญหายในระหว่างทำการบิน โดยมี นายอำเภอพุนพิน หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และญาติของวีรชนทหารอากาศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ชุดลาดตระเวนจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง ได้เดินสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบและได้พบซากเครื่องบินตกในป่าบนยอดเขานมสาว พื้นที่รอยต่อระหว่าง ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กับ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และได้ประสานมายัง กองบิน 7 เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล
กองบิน 7 จึงได้ตรวจสอบข้อมูลจากกองประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ พบหลักฐานจากการบันทึกการปฏิบัติภารกิจว่า
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2494 นาวาอากาศโท จำรัส ทัพอาภา อดีตผู้บังคับการกองบิน 5 และจ่าอากาศเอก นาวิก สวีแพทย์ นักบินสังกัดกองบิน 5 ได้นำเครื่องบินฝึกแบบที่ 8 หมายเลข ทอ.94/94 สังกัด ฝูง 3 หมวดบิน 2 ภารกิจบินเดินทาง เส้นทางบิน ดอนเมือง - กองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์ โดยเครื่องบินลำดังกล่าวสูญหายไปโดยไม่สามารถค้นหาซากอากาศยาน และชิ้นส่วนหลักฐานของนักบินทั้งสอง ทำให้ยังไม่มีชื่อและอัฐิของนักบินทั้ง 2 ท่าน บรรจุในอนุสาวรีย์ทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติให้กองบิน 7 ให้ดำเนินการเก็บกู้ซากเครื่องบินและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแด่วีรชนทหารอากาศ เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติวีรชนทหารอากาศ โดยมอบหมายให้ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นผู้อำนวยการในการเก็บกู้ซากเครื่องบิน ภายใต้ โครงการประวัติศาสตร์ "ย้อนรอยเสืออากาศ 71 ปีที่รอคอย"
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อนุญาตให้เก็บกู้ซากเครื่องบินในพื้นที่ดังกล่าว กองบิน 7 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดินทางเข้าพื้นที่และเก็บกู้ซากอากาศยาน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยได้จัดกำลังพลจากกองบิน 7 จำนวน 4 นาย เดินเท้าเข้าพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และสามารถกู้ชิ้นส่วนเครื่องบินเฉพาะที่สามารถขนย้ายออกจากภูมิประเทศ ภูเขาสูง และป่าดิบชื้น จำนวน 11 ชิ้น พร้อมทั้งได้นำดินบริเวณใต้เก้าอี้นักบินทั้งที่นั่งหน้าและที่นั่งหลังแทนชิ้นส่วนอวัยวะของนักบินทั้งสอง ลงมาประกอบพิธีฯ ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และเดินทางกลับถึงกองบิน 7 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1