นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗, ข้าราชการ และพนักงานราชการกองบิน ๗ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญญูกตเวทีในพระวีรกรรมของล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระวีรกรรม กอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย และทรงปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยามประเทศ ให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1