นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีพิธีถวายราชสักการะ, กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1