นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีประดับปลอกแขนทหารสารวัตร สำหรับพลทหารกองประจำการกองบิน ๗ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1