นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีพิธีการตักบาตอาหารแห้งและการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการ แข่งขันทักษะวิชาการ “วันแม่” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้คุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1