พลตรี พร ภิเศก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารบก เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ และเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ,นาวาอากาศโท นภาพล อัคนิทัต ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ณ ซองจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1