นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ,นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่องศ์การบริหารยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (FMV) เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1