นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับมอบจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา อ.ไชยาและสาขา อ.พุนพิน จว.สฎ.จำนวน ๑๕๐ ถุง พร้อมน้ำดื่มจากกองบิน ๗ จำนวน ๓๐โหล โดยแบ่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ ๔ บ้านไทรงาม ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จำนวน ๙๐ ถุง,น้ำดื่ม ๒๐ โหลและมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านทับชัน ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๖๐ ถุง,น้ำดื่ม ๑๐ โหล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1