นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณ กุลิสรา สุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ทหารกองประจำการกองบิน ๗ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมพิธีทำบุญนมัสการหลวงพ่อใหญ่ และกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี อันดีงามของไทย โดยมีการประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์, การประกวดเทพีนพมาศ, ธิดานพมาศ และการแสดงดนตรี ณ บริเวณท่าน้ำพุทธสถาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1