นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสโมสรทหารอากาศกองบิน ๗ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๗ เพื่อเป็นการสันทนาการ ส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและสร้างความสามัคคีของกำลังพลกองบิน ๗ ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โดยมี เสนาธิการกองบิน ๗ ,ข้าราชการ ,ลูกจ้าง ,พนักงานราชการ ,ทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1