นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการตามแผนมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1