xxxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ

xxxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ

xxxxกองบิน ๗ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินแบบบางส่วน ประจำปี ๒๕๖๔

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

xxxxกองบิน ๗ รับมอบกระเช้าปีใหม่และเครื่องดื่มจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสกองบิน ๗ ครบรอบ ๔๐ ปี