นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า และจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ เรืออากาศโท สหัสพล กุลชาติ อนุศาสนาจารย์กองบิน 7 และจิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสังกัดกองบิน 7 จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1