นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ จัดกำลังพลข้าราชการและทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”เพื่อฟื่นฟูและพัฒนาพื่นที่อ่างเก็บน้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังโชกุน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1