พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางเยี่ยมชมการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1