พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในฐานะหัวหน้า คณะอนุกรรมการการตรวจสอบ และประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศกองพันทหาร อากาศโยธิน กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1