นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองบิน ๗ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ โดยมีหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1