สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีวีระพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยม นายสนธยา อินทเจ้า อาสาตำรวจ ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้าแรงสูงลัดวงจร ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยต้องตัดมือ ๒ ข้าง และตัดเท้า ๒ ข้าง เป็นเหตุให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1