นาวาอากาศเอก นัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๕ ปี ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๗ สุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานสถานี ทางเข้าท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1