เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยพายุหมุนในพื้นที่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเหตุทำให้สถานที่ราชการ และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๒๐ หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๕ ราย

     จากสถานการณ์ดังกล่าว นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗/รอง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ นำกำลังพลจำนวน ๖๐ นาย ,รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ,รถบัสโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน,รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์หัวตัดแก๊สเพื่อใช้ในการตัดเหล็ก ,เครื่องเชื่อมและเลื่อยยนต์ ออกให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ พื้นที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1