นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ (ท่านเดิม) ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชาให้กับ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ (ท่านใหม่) โดยมี รองผู้บังคับการ กองบิน ๗,เสนาธิการ กองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1