กองทัพอากาศราชอาณาจักรสวีเดน
นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ลาร์ส เฮมริช ผู้บังคับการกองบิน F7 จากกองทัพอากาศ ราชอาณาจักรสวีเดน (Colonel Lars Helmrich, The Commander of Skaral Wing F7,Swedish air force) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรองกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1