นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เดินรณรงค์ "คนรักคลอง" ..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในรูปแบบจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยเดินรณรงค์จากสะพานนริศ ผ่านตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ศาลหลักเมือง ท่าปลาวาฬ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนตลาดใหม่ สะพานข้ามแม่น้ำตาปี และสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะ เกาะลำพู ระยะทาง ๓.๖ กิโลเมตร เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยตามแนวแม่น้ำตาปี และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ พร้อมกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ชุมชนริมน้ำมีวิถีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วรรณะ ซอสูงเนิน ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ นำทหารกองประจำการ จำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สะพานนริศ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1