นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นให้แก่กำลังพลกลุ่มเสี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นสาขาการจราจร โดยมี คุณมนต์ชัย ทัพไชย วิทยากรจากมูลนิธิเมาไม่ขับมาให้ความรู้เกี่ยวกับนิรภัยภาคพื้น สาขาการจราจร ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1