นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ประธานในพิธีประดับปลอกแขนทหารสารวัตร สำหรับพลทหารกองประจำการกองบิน ๗ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), (๒), เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1