xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๒๕๖๓

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

xxxxกองบิน ๗ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

xxxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

xxxxxกองบิน ๗ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๗๐๒

xxxx"กองบิน ๗...We're Strong...กองบินคุณธรรม"