นาวาอากาศเอกแมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาเส้นทางสู่กองทัพอากาศ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ “ OPEN HOUSE เปิดบ้าน ส.ธ.สู่สีสันแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจของกองบิน ๗ และกองทัพอากาศ และแนะนำสถาบันการศึกษาในส่วนของกองทัพอากาศเพื่อให้นักเรียนที่สนใจในสายวิชาชีพทหารได้รับทราบข้อมูล ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1