นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนภายใต้กิจกรรม "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ประจำปี ๒๕๖๕ ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับขี่อย่างปลอดภัย การรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยปลอดภัย
โดยมี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี, เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าช่องทางหลักกองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1