นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะกำลังพล กองบิน ๗ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ด้านการจราจร ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุภาคพื้นที่สามารถป้องกันได้ โดยมี เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ และข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1