นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าเยี่ยมคำนับและสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจตรี สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายบัณฑูร ทองตัน อธิบดีอัยการภาค ๘ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1