นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสบเหตุอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยมี นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1