พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘, พลตำรวจตรี สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพลตำรวจตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ ให้การต้อนรับ
       โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1