นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าเยี่ยมคำนับและพบปะพูดคุย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และพลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมมอบพระรูปหล่อพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย และภาพถ่ายพระรูปหล่อพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1