นาวาอากาศเอก เชษฐา ร่างน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำความสมควรเดินอากาศของกองบิน 7 ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ไตรรงค์ ชัยสวัสดิ์ รองหัวหน้ากองเทคนิค กองบิน 7 ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน 7 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1