ด้วยผลกระทบของพายุโนรูที่ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงสั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ประสานงานใกล้ชิดกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน และ โรงเรียนการบิน เพื่อระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของพายุอย่างทันท่วงที ทั้งนี้หากได้รับการประสานว่าประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อน ให้ออกช่วยเหลือประชาชนทันทีในทุกรูปแบบตามสถานการณ์

pic1