นาวาอากาศโท ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา ฝูงบิน ๗๐๑ ให้กับ นาวาอากาศโท กฤษณะ สุขดี ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ (ท่านใหม่) โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1