สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานและยาพระราชทาน จำนวน ๔๔๕ ชุด แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จำนวน ๑๐๕ ชุด, ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จำนวน ๘๕ ชุด และตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๕๕ ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน และยาพระราชทานฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศโท ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานและยาพระราชทานฯ ในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1