ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จึงมอบหมายให้ นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุนพิน ,อำเภอท่าฉาง ,อำเภอไชยา และอำเภอท่าชนะ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นกรณีเกิดภัยพิบัติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1