พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง กองบิน ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว จ.อ.วสุธร สมพงศ์ จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗ โทร ๐๖๒-๓๗๕๘๐๒๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1