นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปี ๖๒ โดยมี นาวาอากาศโท รัฐวิชญ์ อติพัฒนะศักดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ วงโยธวาทิต ที่ ๖ แผนกโยธวาทิต กองดนตรี กองดุริยางค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(หน่วยสมทบ กองบิน ๗) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว พ.อ.อ.ชยันต์ ศรียาภัย จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๘ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1