นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีทำบุญกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศโท รัฐวิชญ์ อติพัฒนะศักดิ์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1