นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ จำนวน ๒๐ นาย จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานบริเวณโดยรอบที่ตั้งกองบิน ๗ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ให้แก่พระสงฆ์ แม่ชี ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดสถลธรรมาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัดหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1