นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และเสนาธิการกองบิน ๗ จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานบริเวณโดยรอบที่ตั้งกองบิน ๗ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ให้แก่พระสงฆ์ และแม่ชี เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดห้วยกรวด และสำนักสงฆ์เกาะเวียงทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1