พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1