กองบิน ๗ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ครบรอบ ๓๘ ปี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ เข้าร่วมบริจาคโลหิตโดยได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น ๑๑๕ ยูนิต คิดเป็นจำนวน ๔๓, ๒๒๐ ซีซี ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1