พันเอก สัญญา หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๓ เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปกิจการ กองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1