นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน​ ๗ นำข้าราชการกองบิน ๗ ร่วมกับชมรมวิ่งกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมวิ่งตะลุยค่ายวิภาวดีรังสิต Suratthani Cross Country 2020 ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต เพื่อส่งเสริมการรักการออกกำลังกาย We're SEVEN. We're Strong.

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1