นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จัดกําลังพลจิตอาสากองบิน ๗ จำนวน ๔๐ นาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมปฏิบัติการเช็ด-ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

 

 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1