นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1